top of page
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Writer's pictureIan Mac Eochagáin

Verohallinto huijausviestien lähettämisen takana?

Passiivimuodon käyttäminen ei vapauta vastuusta.

Olet ehkä viime aikoina nähnyt alla olevan varoituksen Verohallinnon sivuston yläreunassa.


Vero.fi: Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä.

En ollut oikeastaan miettinyt tälle varoitukselle käännösvastinetta, koska sitä ei ollut esiintynyt käännöksissäni vähään aikaan. Olin siis hieman yllättynyt, kun näin Verohallinnon englanninkielisessä sivustossa seuraavan version:


Vero.fi: Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name.

Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name.

Ensimmäinen reaktioni oli, että kuulostaa siltä kuin Verohallinto olisi itse tarkoituksella lähettänyt huijausviestejä.

 

Englanninkielinen varoitus menee pieleen kahdella tavalla:

  1. passiivimuoto

  2. verbistä ja prepositiosta muodostuva fraasiverbi send out

 

Passiivimuoto – kuka sen teki?

Aloitetaan perusasioista eli passiivista. Englannin kielessä passiivilla ilmaistaan pelkästään, mitä tapahtui, ei kuka sen teki. Tässä tapauksessa Verohallinto kirjoitti aivan oikein, että huijausviestejä on lähetetty: scam messages have been sent out. Joku taho lähetti ne, mutta lähettäjää ei määritellä. Verohallinto selvästikin käyttää passiivia, koska huijausviestien lähettäjä ei ole tiedossa.

 

Asian ilmaiseminen passiivissa ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että puhuja ei olisi tehnyt kyseistä tekoa. Mielestäni tämä on passiivin keskeinen piirre, jota Verohallinnon väki ei ole ymmärtänyt: vaikka jotakin sanoisi passiivissa, se ei vapauta puhujaa vastuusta. Itse asiassa se voi jopa viitata puhujaan epäsuorasti.

 

Klassikkoesimerkki on Yhdysvaltojen politiikasta tuttu mistakes were made (virheitä tehtiin). Se on amerikkalaisten poliitikkojen ja virkamiesten tapa sanoa: ”Teimme virheitä, mutta emme halua sanoa sitä suoraan.” Passiivin käytöstä huolimatta merkitys on kuitenkin päivänselvä: he mokasivat ja välttelevät tietoisesti asian myöntämistä.

 

Englannin kielessä passiiviin liittyy myös muodollisuus. Ihmiset ja suuryritykset käyttävät passiivia välttyäkseen ilmaisemasta, kuka tarkalleen ottaen teki mitäkin – usein siksi, että osallisia on ollut monta. Esimerkiksi näin eräs brittiläinen junayhtiö vastasi matkustajalle Twitterissä vuonna 2018:


Twitter: Southeastern: No arrangements have been made for High Speed ticket acceptance.

Junayhtiö ilmoitti häiriöistä. Eräs matkustaja kysyi, voisiko hän käyttää osaan matkasta suurnopeusjunaa, joka vaatisi eri lipputyypin. Tähän junayhtiö vastasi: ”No arrangements have been made for High Speed ticket acceptance.” (Suurnopeusjunalippujen hyväksymistä koskevia järjestelyjä ei ole tehty.)

 

Toisin sanoen me (eli junayhtiö) emme ole tehneet päätöstä suurnopeusjunalippujen hyväksymisestä junissamme. Tai toisin sanottuna: olemme päättäneet, että emme hyväksy suurnopeusjunalippuja junissamme. Passiivi on yksi monista tavoista saada englanti kuulostamaan muodolliselta.

 

Samankaltaisen vaikutelman luo ”scam messages have been sent out”. Se kuulostaa siltä, että Verohallinto ilmaisee itseään tarkoituksella muodollisesti ja sanoo, että jotakin on tehty, koska se ei halua sanoa tehneensä sitä itse. Loogisesti ajatellen me kaikki tiedämme, että tarkoitus ei ole tämä. Tiedämme, ettei Verohallinto ole lähettänyt huijausviestejä. Passiivin käyttö luo kuitenkin sellaisen vaikutelman.


Pieni ja tärkeä out-prepositio

Englannin kielessä verbillä send ja fraasiverbillä send out on merkitysero. Cambridge Dictionary määrittelee send outin seuraavasti: ”to produce something in a way that causes it to spread out from a central point” ja ”to send something to a lot of different people, usually by post or email”. Merkitys on siis se, että jotakin lähetetään tai levitetään keskitetysti, usein suurelle joukolle ihmisiä joko postitse tai sähköpostitse.

 

Toinen Cambridge Dictionaryn esimerkki liittyy hääkutsujen lähettämiseen: ”We sent out the wedding invitations about three weeks ago.” Mielestäni molempia määritelmiä yhdistää ajatus keskittämisestä. Tässä voisi ajatella majakkaa, joka lähettää valonsäteitä, sending out beams of light. Kun viestin lähettämisestä käytetään send out -fraasiverbiä pelkän send-verbin sijasta, viestin lähettää yksi lähettäjä.

 

Juuri se minua häiritsi Verohallinnon englannin käännöksessä: kun huijausviesteistä sanotaan sent out, se kuulostaa organisoidulta ja siltä kuin yksi ainoa taho (ehkä Verohallinto itse?) olisi lähettänyt ne. Mutta kuka tietää, kuinka moni rikollinen huijausviestejä on lähettänyt? Kyseessä voi olla täysin hajautettu huijausten verkosto ympäri maailmaa. Verohallinto ei ymmärtänyt, minkä vivahteen prepositio out lisäsi.

 

Entä miten Verohallinto olisi voinut varoittaa asiakkaita huijausviesteistä paremmalla englannilla? Vaikka näin:

Beware of scam messages claiming to be from the Tax Administration.

  

Mikrovaikutelmia

Yhteenvetona sanoisin, että Verohallinto valitsi kaksi englannin rakennetta, joita se piti täysin neutraaleina, mutta joihin liittyy erityisiä vivahteita. Ensinnäkin muodollisen passiivin käyttö loi vaikutelman, että huijausviestien lähettämisestä olisi saattanut vastata jokin virallinen taho, ehkä jopa Verohallinto itse. Toiseksi send out -fraasiverbin käyttäminen pelkän send-verbin sijasta sai aikaan vaikutelman, että huijausviestien lähettäminen oli keskitetty, organisoitu ja hyvin suunniteltu hanke. Nämä vaikutelmat ovat pieniä, ohikiitäviä ja vivahteikkaita, mutta lukijat huomaavat ne, vaikka he eivät osaisikaan nimetä niitä heti.

 

(Kun alun perin laadin tätä blogikirjoitusta, olin suunnitellut kolmatta osiota in the name of -ilmaisusta ja suomen kielen nimissä-rakenteen kääntämisen hankaluudesta. Se osoittautui kuitenkin odotettua hankalammaksi, joten jätän sen toiseen kertaan!)

 

Englannin kielioppi, kuten minkä tahansa kielen kielioppi, pursuaa vivahteita. Kun kirjoitat englanniksi, tärkeintä ei ole kohderyhmälle suunnattujen sanojen ymmärtäminen. Paljon tärkeämpää on, että ymmärrät sanojesi vaikutuksen lukijoihin. Jos kirjoitat kielellä, joka ei ole äidinkielesi, etkä tarkistuta viestiäsi natiivilla, kerjäät ongelmia. Saatat luoda vaikutelmia, joita et voisi kuvitellakaan.

 

Vielä kerran: ei riitä, että sinä suomalaisena ymmärrät yksittäiset englanninkieliset sanat. Lisäksi on ymmärrettävä kaikki vivahteet ja merkitykset, joita tekstisi voi välittää. Kirjoittamasi englanti ei ole tarkoitettu sinulle, vaan lukijoillesi.

 

Haluatko tehdä yrityksesi englannista uskottavampaa? Osallistu ilmaiseen tunnin webinaariini ti 30.1.2024 klo 9. Napsauta tästä ja ilmoittaudu!

 


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page