top of page
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Writer's pictureIan Mac Eochagáin

3 tapaa, joilla suomalaisyritykset puuduttavat lukijoitaan englanniksi

Jos käyttämiäsi englanninkielisiä ilmauksia käyttävät vain muut suomalaiset, olet pulassa.

 

Mikä on suomalaisten suurin yksittäinen englannin kieleen liittyvä ongelma? Ei ainakaan kielihäpeä, eli se, että suomalaiset muka arkailisivat englannin puhumista. Suomalaiset puhuvat itse asiassa englantia innokkaasti monissakin tilanteissa. Suomalaiset pälättävät äänekkäästi ulkomaalaisille raitiovaunuissa, rannoilla ja pukuhuoneissa. (Nämä suomalaiset tunnistaa siitä, että usein he heittelevät ilmaan sellaisia fraaseja kuin ”I’m not a typical Finn” ja ”in Finland we have this thing called...”) Oikeasti suomalaiset kärsivät puheripulista englanniksi. Heillä on suorastaan palava halu puhua englantia tilanteessa kuin tilanteessa.

 

Suomalaisten suurin yksittäinen englannin kieleen liittyvä ongelma on liiallinen luottamus omiin kykyihin kirjoittaa myyntitekstejä. Huomaa sanat kirjoittaa ja myynti. Kun kritisoin suomalaisyrityksiä niiden englannista, kritisoin niiden kyvyttömyyttä ymmärtää tätä perustavanlaatuista tosiasiaa: vaikka suomalaisten puhuma englanti olisi kuinka hyvää, se ei tarkoita, että he osaisivat kirjoittaa myyvää englantia. Vain harva suomalainen yritys ymmärtää tämän.

 

Sujuva englanti on vahingollista

Sen sijaan, että suomalaisyrityksissä ymmärrettäisiin työntekijöiden englannin taitojen rajallisuus, niissä ajatellaan, että englanninkielisten tekstien tekeminen itse on hyvä säästökeino. Aidosti hyvä puhutun englannin taso saa kuvittelemaan, että yrityksessä osataan kirjoittaa hyvin englanniksi. Lisäksi yrityksissä kuvitellaan, että taito kirjoittaa englanniksi riittää tuotteiden ja palvelujen myymiseen. Sujuva suullisen englannin taito tekee yrityksistä sokeita niiden oman osaamisen rajallisuudelle. Vaikka suullinen kielitaito olisi hyvä, kirjoittaminen on aina paljon vaikeampaa. Vieläkin vaikeampi tehtävä on kirjoittaa myyntitekstiä, jonka tarkoitus on myydä. Miksi? Koska vieraalla kielellä kirjoitetun tekstin täytyy

  • herättää oikeiden lukijoiden huomio

  • kertoa lukijoille, että teksti on tarkoitettu heille

  • luoda myönteisiä mielleyhtymiä.

 

Näiden lisäksi myyntiteksti ei saa

  • sisältää pitkiä ja polveilevia virkkeitä, jotka saavat lukijoiden mielenkiinnon herpaantumaan

  • huvittaa lukijoita sopimattomilla sanavalinnoilla

  • hämmentää heitä väärillä sanavalinnoilla.

 

Liian moni suomalainen yritys jättää tekemättä ensimmäisen listan asiat. Lisäksi ne tekevät joka ikisen toisessa listassa mainitun asian. Niissä suomenkieliset ajatukset käännetään kirjaimellisesti englanniksi, jolloin lopputuloksena on Finglishiä. Esittelen kolme esimerkkiä tästä myöhemmin tässä blogikirjoituksessa.

 

Tiedän mistä puhun. Vaikka olen asunut Suomessa 13 vuotta ja puhun ja kirjoitan suomea sujuvasti, olen varsin tietoinen oman kirjallisen kielitaitoni rajallisuudesta. Galvian verkkosivusto on lähes kokonaan suomenkielinen. En kuitenkaan julkaise verkkosivustossani yhtäkään sanaa suomeksi kysymättä neuvoa suomalaiselta kääntäjältäni. Sen virheen olen erehtynyt tekemään joskus aiemmin. Joka kerta valppaat lukijani ovat huomauttaneet tekemistäni virheistä – kiitos teille kaikille! En voisi olla syvemmin sisällä suomen kielessä ja kulttuurissa. Silti en ole niin ylimielinen, että olettaisin suomen kielen taitoni riittävän myyntitekstien kirjoittamiseen.

 

Mitä siis tapahtuu, kun suomalaiset, jotka eivät välttämättä ole koskaan edes asuneet englanninkielisessä maassa, kirjoittavat englanninkielisiä myyntitekstejä ja odottavat niiden myyvän? He kirjoittavat Finglishiä: englantia, jota ainoastaan suomea puhuvat ymmärtävät. Kaikille muille tämä englanti jää hämäräksi. Se saattaa jopa huvittaa lukijoita vääristä syistä. Tässä on kolme esimerkkiä.

 

Erilaisia eroja?

Different on esimerkki adjektiivista, jota ei ole tarpeen käyttää englannin kielessä. Suomenkieliset tekstit vilisevät eri-sanaa, mutta englannissa sanotaan different vain silloin, kun halutaan korostaa eroa. Sitä ei yleensä käytetä joukosta asioita, jotka sattuvat muodostamaan sekalaisen ryhmän. Seuraavassa tietoliikenneyritys PehuTec siteeraa työntekijäänsä, joka kertoo, kuinka kattavasti hän on nähnyt tietoliikenteen kehittyvän eri vuosikymmenillä:

 

I have also had a possibility to see comprehensively the progress of the telecommunications development from four different decades

 

Englanti kuulostaa siltä, että työntekijä korostaa, miten erilaisia neljä vuosikymmentä ovat keskenään olleet. Se saa toteamuksen kuulostamaan oudolta. Lisäksi virke pitenee yhdellä turhalla sanalla, ja pitkät virkkeet ovat tylsempiä kuin lyhyemmät. Jätä pois turhat rönsyt ja säästä lukijoidesi aikaa.

 

Kokonaisuudessaan käsittämätöntä

Suomen kielessä abstrakteja substantiiveja käytetään eri asioista kuin englannissa. Yksi tällainen abstrakti substantiivi on kokonaisuus. Englanniksi sen voisi (jotenkuten) kääntää sanoilla wholeness tai entirety. Suomen kielessä sitä käytetään paljon. Englanniksi ei kuitenkaan puhuta kokonaisuuksista, vaan ajatus ilmaistaan toisin.

 

IT-konsulttiyhtiö Sofor on esimerkki yrityksestä, jonka olisi pitänyt ilmaista ajatus yksilöllisen kokonaisuuden luomisesta asiakkaalle täysin toisella tavalla englanniksi. Sen sijaan yritys kirjoitti näin:

 

We help you create and maintain an individual entity that best suits your needs by modernizing your key business applications quickly and efficiently with the help of DevOps.

 

Individual entity on huono sanavalinta, koska se hämmentää lukijaa. Mitä Sofor tarkoittaa kirjoittaessaan individual entity? Ilmaisu on hyvin häilyvä, mutta jotakin konkreettista sillä tarkoitetaan. Se, mitä yritys luo ja ylläpitää asiakkailleen, voi olla ratkaisu, tuote tai palvelu. Joten sano asia niin!

 

We help you create and maintain a solution that best suits your needs by modernizing your key business applications quickly and efficiently with the help of DevOps.

 

Tämäkin virke on tosin hirvittävän pitkä. Mitä DevOpsit (tai devopsit, kuten Sofor ”suomeksi” kirjoittaa) muuten tarkoittavat? Onko sillä todella merkitystä asiakkaalle? Mielestäni virkkeen voisi kirjoittaa kokonaan uudelleen:

 

We use technology to create and maintain the best possible solution for you. What’s more, we do it quickly and efficiently.

 

Ilman muokkauksiakin pelkkä individual entityn korvaaminen sanalla, joka on asiakkaan kannalta järkevä, olisi jo suuri parannus.

 

Abstraktio ei ole kaverisi

Abstraktit substantiivit saavat lukijan kiinnostuksen lopahtamaan ja ajatukset harhailemaan. Siitä ei tarvitse uskoa pelkästään minun sanaani. Lue tämä virke, jossa suuri konsulttiyritys FCG kertoo Tadžikistanissa toteutetusta hankkeesta:

 

The practical operationalization of the flood forecast and warning system includes awareness-raising and familiarization.

 

Tulvaennuste- ja varoitusjärjestelmästä kertovassa virkkeessä on kaksi -ization-päätteistä sanaa, operationalization ja familiarization. Mitä ne edes tarkoittavat? Tavallisen lukijan on vaikea ymmärtää näin abstrakteja sanoja. FCG olisi voinut sanoa asian yksinkertaisemmin ja kertoa, että Tadžikistan lisää tietoisuutta ja kouluttaa paikallisia asukkaita järjestelmästä:

 

When the Tajik government starts using the flood forecast and warning system, it will raise awareness and educate locals about the system.

 

(Virkkeessä on kaksi systemiä, mutta aina ei voi voittaa.) Eikö virke olekin paljon helpompi ymmärtää?

 

Älä tunge tekstiä täyteen pitkiä, abstrakteja substantiiveja. Pysähdy miettimään, kuka teki mitä, missä, milloin ja miten.

 

Johtopäätös: jos käyttämiäsi englanninkielisiä ilmauksia käyttävät vain muut suomalaiset, olet pulassa

Suomalaiset kirjoittavat näin tönkköä, tylsää ja hämmentävää englantia, koska he ajattelevat suomeksi ja ilmaisevat itseään suomalaisella logiikalla. Näin ei laadita myyntitekstiä, joka herättää asiakkaiden kiinnostuksen yritystäsi kohtaan.

 

Jos toimit viestintätehtävissä suomalaisyrityksessä, saatat ajatella, että tuottamalla englanninkieliset tekstit itse säästät yritykseltäsi aikaa ja rahaa. Et säästä. Yrityksesi ei myöskään erotu joukosta. Tuomitset yrityksesi tekemään keskinkertaista viestintää. Englanti kuulostaa luultavasti aivan samalta kuin kaikkien muiden suomalaisyritysten englanti.

 

Voit helposti testata, onko sana tai ilmaus oikeaa englantia vai Finglishiä. Laita se hakukoneeseen lainausmerkkien sisään. Jos suurin osa tuloksista on peräisin suomalaisista lähteistä, ilmaus on luultavasti Finglishiä. Muotoile asia toisella tavalla. Tai palaa takaisin työpöytäsi ääreen ja käännätä suomenkieliset tekstit englanniksi pätevällä kääntäjällä.Mihin perisynteihin kotimaiset firmat sortuvat, kun ne myyvät verkossa englanniksi? Ilmainen webinaari ti 23.4. Ilmoittaudu!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page