top of page
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Writer's pictureIan Mac Eochagáin

Miksi en kirjoita käännöksiini ”read more (in Finnish)”

Updated: Mar 14, 2023

Englanniksi kääntämäni tekstit sisältävät usein linkkejä sivuille, joita ei ole käännetty englanniksi. Se on hyvin tavallista, kun käännän uutisartikkeleita Suomen Yrittäjät ry:lle. Nämä tekstit sisältävät usein linkkejä muihin SY:n sivuilla julkaistuihin tai muualla verkossa oleviin artikkeleihin, jotka ovat saatavilla vain suomeksi. Esimerkki voisi olla: ”Lue lisää viime vuonna julkaisemastamme artikkelista yrittäjän eläketurvasta”, jossa linkitetty artikkeli on saatavilla vain suomeksi.


Suhtautumiseni näiden toimintakehotteiden kääntämiseen on muuttunut. Aiemmin olisin lisännyt käännökseni perään huomautuksen siitä, että artikkeli on saatavilla vain suomeksi: ”Read more in this article (in Finnish)”. Ajatukseni oli varoittaa lukijaa, että linkin teksti saattaa olla kielellä, jota hän ei välttämättä osaa. Ajattelin, että jos lukija lukee yrittäjäjärjestön artikkeleita englanniksi, hän ei varmastikaan osaa suomea. Mitä lukija ajattelisi, jos hän napsauttaisi linkkiä ja päätyisi artikkeliin, joka onkin suomeksi eikä englanniksi, kuten hänelle oli uskoteltu?


Nyt ajattelen asiasta toisin: En enää lisää käännökseeni huomautusta, että artikkeli on muulla kielellä kuin englanniksi. Ensinnäkin en enää halua holhota lukijaa tekemällä oletuksia hänen kielitaidostaan. Hänhän voi osata suomea täysin sujuvasti. Hän saattaa olla suomenkielinen, joka on päätynyt lukemaan englanninkielistä käännöstä. Jos lukijan äidinkieli ei ole suomi, sanat in Finnish sulkeissa ovat viittaus toiseuteen, johonkin suljettuun, jota ei ole tarkoitettu lukijan kaltaisille. En halua välittää tällaista viestiä. Sen taustalla on ajatus siitä, että suomen kieli on suomalaisia varten ja englanti ulkomaalaisia varten, ja uskomus, ettei kukaan ulkomaalainen voisi koskaan oppia suomea. En todellakaan halua herättää tällaista mielleyhtymää. Toinen käytännöllisempi syy on se, että linkitettyä sivua voidaan jossain vaiheessa täydentää englanninkielisellä käännöksellä, jolloin käännökseni linkki pitäisi päivittää.


Nykyään oletan, että lukijat eivät järkyty, vaikka he napsauttaisivat linkkiä ja heidän eteensä avautuva sivu olisi eri kielellä. Internet on monikielinen, kuten sen lukijatkin.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page