top of page
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Writer's pictureIan Mac Eochagáin

Sanasto turvaa kääntäjän selustan

Updated: Mar 14, 2023

Jokainen ammattimainen kääntäjä käyttää työssään teknisiä apuvälineitä. Tärkein niistä on käännösmuistiohjelma. Niitä on markkinoilla useita, mutta oma valintani on Wordfast Pro 5. Käännösmuistiohjelma jakaa lähdetekstin segmentteihin siten, että lähtökieli (suomi) on näkymässä vasemmalla ja kohdekieli (englanti) oikealla. Käännösmuistiohjelman tärkein hyöty ovat käännösmuistit (translation memory, TM), jotka sisältävät kaikki käännetyt tekstit molemmilla kielillä. Itse käytän asiakaskohtaisia käännösmuisteja.


Alla on kuva siitä, miltä Wordfast näyttää: vasemmalla on suomenkielinen lähtöteksti, ja oikealla puolella on sarake, johon englanninkielinen käännös kirjoitetaan. Numeroituja rivejä kutsutaan segmenteiksi.


Wordfast-käännösmuisti ennen kohdekielen sarakkeen täyttämistä

Käännösmuistien lisäksi käännösmuistiohjelmat tarjoavat toisen hyödyllisen työkalun: sanastot. Siinä missä käännösmuisti koostuu yleensä virkkeen pituisista segmenteistä, sanastoon lisätään yksittäisiä sanoja tai lyhyitä lausekkeita, joita Wordfast kutsuu termeiksi.

Sanastot ovat kääntäjän pelastus. Niitä on helppo laatia ja täydentää, ja valmiit sanastot tarjoavat turvaverkon virheiden varalta. Esimerkiksi oikeudellisessa asiakirjassa voivat toistua satoja kertoja sanat kantaja ja vastaaja. Kääntäessäni tällaista asiakirjaa luon uuden sanaston, johon lisään termejä ja niille vastineet englanniksi. Tässä tapauksessa ne olisivat kantaja/plaintiff ja vastaaja/defendant.


Termin lisääminen sanastoon:

Termin lisääminen sanastoon
Termin lisääminen sanastoon

Kääntäessäni voin milloin tahansa valita, että Wordfast korostaa kaikki termit. Tältä se näyttää ohjelmassa:

Wordfast-segmentit, joissa sanaston termit korostettuina

Tarkat vastaavuudet on korostettu vihreällä. Jos vastaavuudet ovat lähes yhteneväisiä, eli ne eroavat toisistaan vain kirjaimella tai kahdella, ne on korostettu keltaisella. Yleensä tästä ei tarvitse huolestua, useimmissa tapauksissa sana on hieman eri muodossa kuin sanastossa, esimerkiksi monikossa (kantajat tai plaintiffs) yksikön (kantaja tai plaintiff) sijasta. Se voi myös tarkoittaa, että termin lähtökielinen muoto on eri kuin sanastoon merkitty: sana kantaja voi suomeksi olla jossakin taivutusmuodossa.


Jos termi on korostettu violetilla, sille on tehtävä jotain:

Wordfast-segmentit, joissa sanaston termit korostettuina ja mukana on yksi väärin käännetty termi violettina

Violetti väri tarkoittaa, että ohjelma ei ole löytänyt lähtötekstiä vastaavaa termiä kohdesegmentistä. Usein se johtuu siitä, että olen kääntänyt sanan vahingossa väärin tai jättänyt sen kääntämättä. Sanastotyökalun värien avulla näen, mihin minun on kiinnitettävä huomiota. Kiireessä tulee yllättävän helposti kirjoittaneeksi plaintiff, kun piti kirjoittaa defendant, kuten edellä. Onneksi tekniset apuvälineet auttavat huomaamaan tällaiset virheet helposti.


Tämä lähestymistapa sopii myös muihin sanoihin, kuten sopimuksissa usein esiintyviin peruskäsitteisiin buyer/seller (ostaja/myyjä), client/service provider (asiakas/palveluntarjoaja) ja employer/employee(työnantaja/työntekijä), jotka on erittäin tärkeää saada oikein. Termit eri väreillä korostava sanasto on korvaamaton apuväline, joka auttaa saamaan termit oikein.

En tietenkään luota yksinomaan teknisiin apuvälineisiin. Käännökseni tarkistaa aina toinen englantia äidinkielenään puhuva kääntäjä, ennen kuin viimeistelen ne. Lisäksi tarkistan aina käännökseni alkuperäistä tekstiä vasten ennen asiakkaalle lähettämistä. Joskus jopa kahdelta ammattilaiselta voi jäädä tärkeitä yksityiskohtia huomaamatta, ja silloin kone voi olla kääntäjän pelastusrengas.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page