top of page
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Writer's pictureIan Mac Eochagáin

Nesteen englanti on kankeaa ja hutiloitua

Updated: Apr 5, 2023

Öljynjalostusjätti Neste on Suomen kolmanneksi suurin yritys. Neste on 14 maassa toimiva, aidosti kansainvälinen yritys, ja sillä on englanninkielinen yrityssivusto neste.com. Sivuston englannin kielen taso jättää kuitenkin paljon toivomisen varaa. Epäilen, että Neste ei ole panostanut riittävästi resursseja – etenkään aikaa tai koordinointia – yrityksensä englannin kielen tason parantamiseen.


Alla olevat esimerkit ovat kaikki peräisin neste.com-sivustolta. Olen jakanut löytämäni ala-arvoista englantia edustavat esimerkit kielioppiin, Finglishiin (suomalaiselta kuulostavaan englantiin), äänensävyyn ja muotoiluun.


Kielioppi


Kökköjä verbirakenteita


Nesteelle tuottavat ongelmia verbit, jotka seuraavat verbejä tai substantiiveja. Seuraavassa esimerkissä Neste kertoo, kuinka se perustettiin vuonna 1948 turvaamaan Suomen öljyhuolto:


Neste was founded in 1948 with the purpose to secure Finland’s oil supply.


Oikea tapa ilmaista tämä englanniksi on with the purpose of securing Finland’s oil supply.


Through co-processing and retrofitting of units, and benefiting from available refining assets, experience and know-how, Neste targets to significantly grow its renewables and circular production in Porvoo long term.


Tässä esimerkissä Neste kertoo tavoittelevansa merkittävää kasvua uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotannossaan Porvoossa pitkällä aikavälillä hyödyntäen olemassa olevia yksiköitä, jalostuskokemustaan ja osaamistaan. Englanniksi sujuvampi muotoilu olisi kuitenkin Neste targets significant growth of its renewables and circular production.


We are committed to reduce our customers' GHG emissions by at least 20 million tons CO2e annually by 2030


Tässä asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä koskevassa esimerkissä oikea muoto olisi We are committed to reducing.


Englannin kielessä ei ole yksiselitteistä sääntöä siitä, mikä muoto mitäkin verbiä seuraa. Joidenkin verbien jälkeen käytetään gerundia (-ing-päätteistä muotoa), kun taas joitakin seuraa to ja infinitiivi. Substantiivia purpose seuraa yleensä gerundi, ei infinitiivi: the purpose of doing, eikä the purpose to do. Jos kirjoittaja ei puhu englantia äidinkielenään tai osaa sitä lähes äidinkielen tasoisesti, oikean muodon valinta saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Epäilen, että edellä olevien esimerkkien tekstit on kirjoittanut suomea äidinkielenään puhuva henkilö, joka on tehnyt tekstiin vain oikeinkirjoituksen tarkistuksen. Tekstejä ei ole kirjoittanut englanninkielinen henkilö.


Tässä on toinen verbi, jonka kanssa Neste on pulassa:


Before discharging into waterways, all wastewater passes through on-site treatment plants.”


Esimerkissä kerrotaan jätevesien puhdistamisesta ennen niiden johtamista mereen. Tässä oikea muoto olisi before discharge. Discharge on nimittäin nk. transitiivinen verbi eli se vaatii objektin. Englanniksi ei siis voi sanoa the water discharges, vaan joko the water is discharged tai the refinery discharges the water. Tämän korjaamiseksi verbi discharging voitaisiin muuttaa substantiiviksi discharge.


Before discharge into waterways, all wastewater passes through on-site treatment plants.”


Suomen logiikan mukaisia adverbejä



“In December 2021, Neste also signed its first hydropower agreement with Vattenfall, which means that Neste will achieve its renewable electricity target in Finland already in 2022.”


Esimerkissä kerrotaan vesivoimasopimuksesta, jonka ansiosta Neste saavuttaa uusiutuvan sähkön tavoitteensa jo vuonna 2022. Nesteen englanninkielisessä tekstissä adverbi already on tismalleen samassa kohdassa kuin suomessa – eli väärässä paikassa. Tämä on hyvin yleinen suomenkielisten kirjoittajien tekemä virhe. Yksi ratkaisu on siirtää already-sanaa: ”Neste will already achieve its renewable electricity target in Finland in 2022”. Toinen vaihtoehto on korvata se ilmauksella as early as: ”Neste will achieve its renewable electricity target in Finland as early as 2022”. Tai sitten sanan voisi jättää kokonaan pois: ”Neste will achieve its renewable electricity target in Finland in 2022”.


“We, for example, require our palm oil suppliers to carry out regular monitoring of water usage.”


Esimerkissä Neste kertoo edellyttävänsä esimerkiksi palmuöljytoimittajiltaan säännöllistä vedenkäytön seurantaa. Englannissa for example on väärässä paikassa. Oikea paikka olisi:


For example, we require our palm oil suppliers to carry out regular monitoring of water usage.”


Kökköenglantia pikkusanojen voimin


Englannin kielessä artikkelit ovat vaikeita. Niiden virheellinen käyttö paljastaa nopeasti, onko tekstin kirjoittanut joku muu kuin englantia äidinkielenään puhuva ja onko sitä tarkistettu:


“We create value for the society by helping our customers reduce climate emissions.”


Arvon luomisesta yhteiskunnalle kertovassa esimerkissä artikkeli the on tarpeeton.


“We create value for society by helping our customers reduce climate emissions.”


Tässä on toinen esimerkki artikkelivirheestä:


“Treated wastewater is discharged into waterways in Porvoo, Naantali and Rotterdam refineries.”


Ennen Porvoota pitäisi olla artikkeli the:


“Treated wastewater is discharged into waterways in the Porvoo, Naantali and Rotterdam refineries”.


Finglish: kun englanti kuulostaa suomelta


Johtolauseet suomalaisittain


Tämä esimerkki on peräisin Nesteen sivuston blogikirjoituksesta:


“We have achieved a lot as a team – teamwork is at the heart of our success,” enthuses Calvin.


Olen kirjoittanut toisessa blogiartikkelissani suomen kielessä lainausten yhteydessä käytettävistä verbeistä ja niiden kääntämisestä englanniksi. Lainauksessa käytetty intoilla on hyvä esimerkki verbistä, jota ei pitäisi kääntää englanniksi. Tässä tapauksessa said Calvin (tai oikeastaan says Calvin) riittäisi vallan mainiosti.


Tutustumiseen kehottamista suomalaiseen tapaan


Get to know our products”


Tämä lukee suurilla kirjaimilla Nesteen sivustossa. Se on selvästi suora käännös suomen kielen ilmauksesta tutustu tuotteisiimme, jota näkee paljon suomalaisyhtiöiden sivustoilla. Englanniksi se ei kuitenkaan kuulosta sujuvalta tai bisneshenkiseltä, vaan siltä kuin äiti kehottaisi lastaan tekemään tuttavuutta syrjityn lapsen kanssa. Parempia vaihtoehtoja olisivat Explore our products, Read about our products, Browse our products tai Our products in depth.


Tarkkana kanssakäynnissä


“In Finland we monitor the sea areas next to our refineries and the quality of the water together with outside experts.”


Tästä esimerkistä kuultaa vahvasti läpi suomen kielen ilmaisu yhdessä/yhteistyössä jonkun kanssa. Suomeksi sama teksti kuuluu: Seuraamme Suomessa sijaitsevien jalostamoidemme edustan merialueita ja vedenlaatua yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ruotsia osaaville tuttu ilmaus on tillsammans med, ja tähän samaan virheeseen sortuvatkin myös ruotsinkieliset kirjoittajat. Englanniksi riittää pelkkä with:


“In Finland we monitor the sea areas next to our refineries and the quality of the water with outside experts.”


Äänensävy


Me vai yrityksemme?


Äänensävyllä tarkoitan tapaa, jolla Neste puhuu itsestään yrityksenä. Mielestäni yrityksen pitäisi valita, puhuuko se itsestään ensimmäisessä (we) vai kolmannessa persoonassa (Neste), eikä sekoittaa näitä kahta.


“For example, we are increasing the use of renewable electricity at our production sites. In order to proceed with the target to use 100% renewable electricity globally by 2023, Neste has increased the use of renewable electricity at its Porvoo refinery in Finland.”


Tässä uusiutuvaan sähköön siirtymistä koskevassa esimerkissä Neste viittaa ensin itseensä ensimmäisen persoonan pronominilla we (me), ja vaihtaa sen jälkeen Nesteeseen. Mielestäni sen pitäisi pitäytyä jommassakummassa. (Lisäksi tekstissä on kaksi välilyöntiä peräkkäin ja verbivirhe: target to use eikä target of using):


“For example, we are increasing the use of renewable electricity at our production sites. In order to proceed with the target of using 100% renewable electricity globally by 2023, we have increased the use of renewable electricity at its Porvoo refinery in Finland.”


Tekijän passivointia


Seuraavassa veden ja höyryn käyttöä koskevassa esimerkissä passiivi tekee tyhjäksi pyrkimykset puhua ensimmäisessä persoonassa:


“Water and steam are used in Neste’s refining operations. Most of our water consumption takes place in refining.”


Olen ollut siinä käsityksessä, että Neste haluaa puhua itsestään me-muodossa. Siinä tapauksessa sen pitää luopua passiivin käytöstä:


We use water and steam in Neste’s refining operations. We consume the most water in refining.”


Muotoilu


Määritelmillä on väliä


Tutkiessani Nesteen sivustoa löysin kielivirheiden lisäksi useita typografisia virheitä.


Our water sources:

  • the River Maas, Rotterdam

  • the Mustijoki river, Porvoo, and

  • the Kokemäenjoki river, Naantali.


Luetelman kaikkien kolmen joen pitäisi olla samassa muodossa:


Our water sources:

  • the River Maas, Rotterdam

  • the River Mustijoki, Porvoo, and

  • the River Kokemäenjoki, Naantali.

Vaikka joki on englanniksi river, mikä tekee kahdesta viimeisestä kohdasta tautologisia (tarpeettomasti toisteisia), luetelma näyttää tässä muodossa kuitenkin paljon paremmalta kuin edellä oleva epäyhdenmukainen luettelo.


Ei suinkaan merkityksettömiä merkkejä


Sivustossa on lisäksi pikku virheitä, jotka harjaantunut silmä havaitsee:


Calvin says Neste’s investments in Singapore send a strong message: The opening of


Tässä lainauksessa lainausmerkki ennen sanaa the on väärin päin, vaikka se ei selaimessa kovin hyvin erottuisikaan. Blogikirjoitus, josta tämä tekstikatkelma on peräisin, on kirjoitettu suomalaisella näppäimistöllä. Suomen kielessä käytettävät lainausmerkit ovat sekä lainauksen alussa että lopussa samanmuotoiset (nk. 99-lainausmerkit), kun taas englannissa lainauksen alkuun tulee ”ylösalaisin” oleva lainausmerkki (nk. 66-lainausmerkki) ja loppuun samanlainen kuin suomessa. Tosin kun englantia kirjoitetaan suomalaisella näppäimistöllä ja kirjoitettavaksi kieleksi on valittu englanti, Word korjaa virheelliset lainausmerkit. Siksi en ihan ymmärrä, mikä tässä on mennyt pieleen. Ehkä teksti on kirjoitettu suoraan selainpohjaiseen tekstinkäsittelyohjelmaan. Oikea muotoilu olisi:


Calvin says Neste’s investments in Singapore send a strong message: The opening of


Toinen hankala välimerkki on yhdysmerkki:


“The late-1990s and early-2000s introduced a change of course”


Englannin kielessä tässä ilmauksessa ei käytetä yhdysmerkkiä, siksi ei kirjoiteta myöskään the mid-1990s. Oikea muotoilu olisi:


“The late 1990s and early 2000s introduced a change of course”


Johtopäätös


Nesteen sivustollaan käyttämä englanti ei ole täysin kelvotonta, mutta se voisi olla parempaakin. Yhtiön budjetista olisi varmasti varaa panostaa paljon enemmän siihen, että sen globaalin yrityssivuston englanti olisi tasalaatuista. Suomen kieli kuultaa vahvasti englannin läpi, ja yhtiö voisi tehdä paljon enemmän muuntaakseen Finglishin kunnon englanniksi. Nesteen kannattaisi myös laatia tyyliopas, jos sillä ei vielä ole sellaista. Englannin kielen kohentaminen ja yhdenmukaistaminen vaatisi toki aikaa ja vaivaa, koska sivuston läpikäymiseen pitäisi osoittaa omat henkilöt.


Aloitussivun ja muiden sivuston pääsivujen englanti oli hyvää, mutta siirtyessäni syvemmälle alasivuille kieli muuttui yhä huonommaksi. Erityisesti vastuullisuutta käsittelevä osio (Sustainability) sisälsi paljon edellä mainittuja esimerkkejä. Tehkää siitä omat johtopäätöksenne.


Yhdenmukaisen ja virheettömän englanninkielisen sivuston ylläpitäminen on haastava tehtävä, mutta Nesteellä olisi resurssit sen toteuttamiseen. Tähän asti se on vain päättänyt jättää ne käyttämättä.


Jos haluat yrityksesi kuulostavan englanniksi yhdenmukaiselta ja hyvältä, valitse ammattilainen, eli minut. Tuotan englantia, joka ei hävetä – tai saat rahasi takaisin.

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page