top of page
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Writer's pictureIan Mac Eochagáin

Trainers’ Housen asiakastarinoiden englanti on kauheaa

Trainers' House on merkittävä suomalainen konsulttiyritys, joka keskittyy asiakkaidensa strategian uudistamiseen ja työntekijöiden valmentamiseen. Yritys on Suomessa erittäin tunnettu, ja se on palvellut nimekkäitä asiakkaita, kuten Kone, OP ja Metsä. Sillä on myös kansainvälistä toimintaa Virossa ja Espanjassa sijaitsevien toimistojen kautta.


En aio analysoida Trainers' Housen englantia yhtä perin pohjin kuin tein Finnairin ja Nesteen tapauksessa, sillä sen koko sivuston www.trainershouse.fi/en englanti ei ole täysin kelvotonta, vaikka tärkeät osiot ovatkin kehnoja. Tarkastelen ensin joitakin tuskallisia esimerkkejä yrityksen huonosta englannista ja kerron sen jälkeen, miksi se on niin huonoa.


Valikosta We will help you when löytyvät yrityksen palveluista kertovat sivut ovat yrityksen suureen kokoon nähden siedettävää englantia. Järkyttävän huonoa englantia sen sijaan esiintyy sivuston asiakastarinaosuudessa, eli kohdassa cases (suomenkielisessä sivustossa caset), kuten yritys niitä kutsuu. Trainers' House pitää niitä niin tärkeinä, että niihin on linkki suoraan aloitussivulta, mutta itse sisältöön yritys ei valitettavasti ole investoinut.


Caset on käännetty suomesta sanasta sanaan: ne ovat puhdasta Finglishiä. Niiden kieliasu on niin haparoiva ja töksähtelevä, että lukija joutuu niitä lukiessaan täydellisen hämmennyksen valtaan. Teksti ei solju ollenkaan, se jumittaa. Se ei oikeastaan ole englantia. Otetaanpa muutama esimerkki.


Analysoin casen, joka koskee siivousyritys Lassila & Tikanojaa. Käytän tässä blogikirjoituksessa esimerkkejä vain yhdeltä sivulta, mutta olen käynyt läpi Trainers' Housen muutkin caset, ja kaikissa niissä englanti on yhtä huonoa kuin tässä.


Ensivaikutelma on tärkein


Koko case alkaa näin:


“Cleaning has been able to improve significantly its business compared to the previous periods and cooperation with Trainers’ House has played a role in that.” Lassila Tikanoja’s Business Director Antti Niitynpää says.


Ensinnäkin: mitä cleaning tarkoittaa? Vasta kun luin casen suomenkielisen version, ymmärsin, että siivouksella tarkoitettiin yrityksen siivousosastoa tai siivousliiketoimintaa: ”Siivous on voinut parantaa liiketoimintaansa merkittävästi verrattuna edellisiin vertailukausiin ja yhteistyöllä on ollut siihen merkitys.” Cleaning ei yksinään toimi tämän tekstin ensimmäisessä kappaleessa.


Toiseksi, adjektiivi significantly on väärässä kohdassa. Seuraavilla kahdella korjauksella tärkeästä ensimmäisestä kappaleesta tulisi välittömästi sujuvampi:


Our cleaning operations have been able to improve their business significantly compared to the previous periods…”


Muutakin korjattavaa on. Ilmaus improve their business significantly ei ole kovin vetävä. Sitä voisi elävöittää ilmaisemalla asian toisin:


Our cleaning business is now performing much more strongly than before, and we have Trainers’ House to thank for that,” Lassila & Tikanoja’s Business Director Antti Niitynpää says.


(Huomasitko myös muut tekemäni muutokset? Vaihdoin lainauksen lopussa olevan virheellisen pisteen pilkuksi ja lisäsin yrityksen nimeen &-merkin, joka oli virheellisesti jätetty pois.)


Lukijan taakka kevyemmäksi


Myöhemmin casessa esiintyvät seuraavat kaksi virkettä ovat hyvin raskasta luettavaa:


Lassila & Tikanoja wants to be the biggest and best cleaning company in Finland. The goal required a journey of change where job roles changed to support the strategy. The change is successful when people are able to take the new role into everyday life and thereby become visible to the customer. L&T wanted to develop the customer and personnel experience.


Mitä ongelmia punaisella merkityissä virkkeissä on? Niistä puuttuu flow, ne eivät solju. Jokaisen yksittäisen sanan lukeminen tuntuu työläältä. Englanninkielisestä tekstistä paistaa vahvasti läpi suomen kielioppi, sillä alkuperäinen teksti kuuluu: Tavoite vaati muutosmatkan, jossa työroolit muuttuvat tukemaan siivouksen strategiaa. Muutos onnistuu, kun ihmiset kykenevät viemään uudet roolin arjen tekemiseen ja sitä kautta asiakkaalle näkyväksi.


Toinen virke on englanniksi arvoituksellinen: mitä tarkalleen ottaen tarkoittaa take the new role into everyday life? Kyseessä on erittäin monimutkainen yritys sanoa, että yrityksessä on muutettu tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä on oma ehdotukseni paremmasta muotoilusta:


Achieving that meant change: people’s roles were adapted to support the strategy. If people can fulfil those new roles in practice every day, so customers see them too, then the transformation can succeed.


Nyt tavallisen lukijan on helpompi ymmärtää tekstin merkitys.


Passiivisesta aktiiviseen, epämääräisestä tarkkaan


Alempana sivulla lukee näin:


“Working according to the new roles has been achieved, the focus on solutions has improved, the critical weekly tasks have raised the level of requirements and the work has been made to focus on the right things. The increase in the level of requirements is the same for everyone. The measures of personnel satisfaction have gone in a better direction thanks to the cooperation.”


Suomen kielessä käytetään paljon passiivia, mikä näkyy tässä kappaleessa. Suomeksi teksti kuuluu: Uusien roolien mukainen tekeminen on saavutettu, ratkaisukeskeisyys on parantunut, minimistandardit ovat nostaneet vaatimustasoa ja saatu tekeminen keskittymään oikeisiin asioihin. Vaatimustason nousu on kaikille sama ja sitä pystytty täsmentämään. Henkilöstötyytyväisyyden mittarit ovat menneet parempaan suuntaan yhteistyön ansiosta.


Passiivin käyttö ei kuitenkaan ole ainoa ongelma: toisessa virkkeessä kohta the increase in the level of requirements on hyvin abstrakti, eikä se tunnu istuvan luetteloon. Sen voisi lisätä mihin kohtaan tahansa. Viimeisessä virkkeessä kohdassa thanks to the cooperation on hukattu hyvä tilaisuus. Cooperation eli yhteistyö on koko homman ydin, se on tuote, jota Trainers' House myy. Kun nämä sanat laitetaan asiakkaan suuhun englanniksi, tuote kuulostaa kuivalta, geneeriseltä, byrokraattiselta ja anonyymiltä.


Oma muokkausehdotukseni:


“We’re now working in our transformed roles, we’re more solution-focused, we demand more of ourselves through our critical weekly tasks, and we make our work focus on the right things. Each one of now has to meet higher standards. The service we got from Trainers’ House means our staff are now more satisfied with their jobs.”


Eli: Muutin passiivin aktiiviin, tein abstrakteista sanoista konkreettisia ja annoin nimen sille, mikä oli aiemmin nimetöntä.


Yhteenvetona: miksi tämän asiakascasen englannin kieli on niin huonoa?

  • Se on käännetty suomesta sanasta sanaan.

  • Adjektiivit ovat väärissä paikoissa.

  • Välimerkit ovat väärin.

  • Virkkeet eivät solju.

  • Englannissa on liikaa abstrakteja sanoja ja passiivia.


Yhdessä nämä kaikki merkitsevät yhtä asiaa: teksti ei palvele tarkoitustaan, se ei mainosta Trainers' Housen palveluja mahdollisille asiakkaille. Jokaisen sivustossa olevan casen pitäisi auttaa markkinoimaan koko yritystä. Nykymuodossaan ne eivät sitä tee.


Kaksi vaihtoehtoista syytä epäonnistumiseen


Miksi näin suuren, tunnettuja asiakkaita palvelevan ja kansainvälisesti toimivan yrityksen sivustossa on näin vaikeaselkoista englantia? Siihen on vain kaksi mahdollista syytä:


  1. Trainers' House valitsi tein itse ja säästin -polun: sen omat tai asiakkaiden työntekijät kirjoittivat tekstit, tarkistivat niiden oikeinkirjoituksen ja laittoivat ne verkkoon.

  2. Trainers' House tilasi käännöksen isolta, halvalta käännöstoimistolta. Suuret käännöstoimistot eivät yleensä välitä siitä, miltä käännös kuulostaa: ne haluavat vain saada käännöksen toimitettua asiakkaalle mahdollisimman nopeasti.


Kumpi pätee tähän tapaukseen? Ehkä keskustelu täällä kommenteissa tai sosiaalisessa mediassa antaa siihen vastauksen.


Suomalaiset yritykset: älkää kirjoittako omaa englantianne säästöt mielessä, sillä säästätte väärästä paikasta. Älkääkä tuhlatko aikaanne kasvottomiin käännöstoimistoihin, vaan ottakaa yhteyttä minuun, niin saatte englantia, joka ei hävetä. Ja jos ette ole tyytyväisiä, saatte rahanne takaisin.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page